2014

Sestdiena, 08 jūnijs 2013 15:09 Noela
Drukāt

 

Vasaras katehēzes nedēļa – KaNeLa - ir īpašas brīvdienas bērniem, kuri vēlas tuvāk iepazīt Dievu un Baznīcu.

Tēma 2014: „ Kur sākas Debesu Valstība?”.

Laiks: 15.-20. jūnijs 2014.

Dalībnieki: apmēram 7- 12 gadus veci bērni, kuri 2013./14./15. gadā saņem Izlīgšanas sakramentu un Pirmo Svēto Komūniju vai gribētu to darīt.

Mērķis: dalībniekiem dot iespēju izdzīvot Baznīcu kā kristiešu kopienu.

Norises vieta: kristiešu atpūtas centrs „ Gančauskas” (http://www.ganchauskas.lv).

Ziedojums: Euro 50,-(iespējamas atlaides).

Bībelē lasām, ka Jēzus pulcināja cilvēkus ap sevi, lai dzīvotu ar viņiem Dieva Svētajā Garā. Un cilvēki atstāja savas mājas un ierastās vietas, lai būtu kopā ar Jēzu un citiem kristiešiem. Viņi reizēm nesaprata visu, bet sajuta, ka kopiena, kuru ir izveidojis Dievs, dāvā cilvēka dzīvei jēgu un viņa dvēselei – dzimteni.

Rotaļāties, lūgties, mācīties, dziedāt, peldēties, svinēt Svēto Misi, sportot, pārdomāt, runāt, smieties, strīdēties un mācīties izlīgt – un visā piedzīvot Dieva mīlošo klātbūtni - uz šādu kopienu aicina vasaras katehēzes nedēļa – KaNeLa.

KaNeLa organizē Romas katoļu Baznīcas Betānijas dominikāņu māsu kongregācija, Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) Katehēzes centrs, ar Latvijas katoļu draudžu, katehētu un brīvprātīgo atbalstu.

Betānijas dominikāņu māsu kongregācija darbojas Latvijā no 1995. gada.Pie Sv.Jāzepa klostera Rīgā no 2005. gada darbojas Svētdienas Skola.

(RARZI) Katehēzes centrs sadarbībā ar Latvijas bīskapu konferenci Centrs izstrādā un pilnveido katehēzei nepieciešamo metodisko nodrošinājumu (mācību programmas, mācību grāmatas un metodiskos palīglīdzekļus), veido Metodisku materiālu bāzi studentiem, ētikas un kristīgās mācības skolotajiem un katehētiem (mācību līdzekļus, videoierakstus, attēlus u.c.), sniedz konsultācijas un pedagoģiski metodisku palīdzību studentiem, skolotājiem un katehētiem reliģijas pedagoģijā, kristīgās (ticības) mācības, ētikas un katehēzes metodikā.

Projektā darbojas Latvijas katoļu draudžu katehēti, vecāki, jaunieši un brīvprātīgie.

Projekta mērķis: radīt iespēju bērniem un katehētiem piedzīvot Baznīcu kā kristiešu kopienu.

Ar projekta komandu varat iepazīties sadaļā „komanda”.

Aicinām mums pievienoties!

Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 02 maijs 2015 12:55