Par mums

E-pasts Drukāt PDF

2020. gadā, sakārā ar ārkārtas stāvokli valstī, vasaras katehēzes nedēļa ir ATCELTA!

Ja ieteiktie ierobežojumi atļaus, iespējams, piedāvāsim nometni AUGUSTĀ. Sekojiet informācijai šeit un facebook.


2019. gadā no 9. - 14.jūnijam Gančauskās(netālu no Siguldas) notiks 6. Latvijas katehēzes nedēļa " Seko man" Laughing.

Vasaras katehēzes nedēļa – KaNeLa - ir brīvdienas bērniem, kuri vēlas tuvāk iepazīt Dievu un Baznīcu.

Dalībnieki:7- 12 gadus veci bērni, kuri saņēmuši Izlīgšanas sakramentu un Pirmo Svēto Komūniju 2018./19./20.gadā  vai gribētu to darīt.Priecāsimies uzņemt bērnus no citām konfesijām, Kristum ticīgo grupām vai ģimenēm, kuras vēlas iepazīt kristietību.

Mērķis: dalībniekiem dot iespēju izdzīvot Baznīcu kā kristiešu kopienu.

Dienu kārtība.

Norises vieta: kristiešu atpūtas centrs „ Gančauskas” (http://www.ganchauskas.lv).

Ziedojums: Euro 80,- (iespējamas atlaides).

Atskats uz pagājušajām nometnēm:

Tēma 2019:"Seko man".

Tēma 2016: "Kas mūs vieno?".

Tēma 2015: "Es esmu..."

Tēma 2014: "Kur sākas Debesu Valstība?".

Tēma 2013: "Satikt Dievu".

Bībelē lasām, ka Jēzus pulcināja cilvēkus ap sevi, lai dzīvotu ar viņiem Dieva Svētajā Garā. Un cilvēki atstāja savas mājas un ierastās vietas, lai būtu kopā ar Jēzu un citiem kristiešiem. Viņi reizēm nesaprata visu, bet sajuta, ka kopiena, kuru ir izveidojis Dievs, dāvā cilvēka dzīvei jēgu un viņa dvēselei – dzimteni.

Rotaļāties, lūgties, mācīties, dziedāt, peldēties, svinēt Svēto Misi, sportot, pārdomāt, runāt, smieties, strīdēties un mācīties izlīgt – un visā piedzīvot Dieva mīlošo klātbūtni - uz šādu kopienu aicina vasaras katehēzes nedēļa – KaNeLa.

KaNeLa organizē Romas katoļu Baznīcas Betānijas dominikāņu māsu kongregācija, Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) Katehēzes centrs, ar Latvijas katoļu draudžu, katehētu un brīvprātīgo atbalstu.

Betānijas dominikāņu māsu kongregācija darbojas Latvijā no 1995. gada. Pie Sv.Jāzepa klostera Rīgā no 2005. gada darbojas Svētdienas Skola.

(RARZI) Katehēzes centrs sadarbībā ar Latvijas bīskapu konferenci Centrs izstrādā un pilnveido katehēzei nepieciešamo metodisko nodrošinājumu (mācību programmas, mācību grāmatas un metodiskos palīglīdzekļus), veido Metodisku materiālu bāzi studentiem, ētikas un kristīgās mācības skolotajiem un katehētiem (mācību līdzekļus, videoierakstus, attēlus u.c.), sniedz konsultācijas un pedagoģiski metodisku palīdzību studentiem, skolotājiem un katehētiem reliģijas pedagoģijā, kristīgās (ticības) mācības, ētikas un katehēzes metodikā.

Projektā darbojas Latvijas katoļu draudžu katehēti, vecāki, jaunieši un brīvprātīgie.

Projekta mērķis: radīt iespēju bērniem un katehētiem piedzīvot Baznīcu kā kristiešu kopienu.

Ar projekta komandu varat iepazīties sadaļā „komanda”.

Aicinām mums pievienoties!

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 jūnijs 2020 07:54